Mimpi Ibnu Abbas tentang terbunuhnya Al-Husein (as)

Dalam Mustadrak Al-Hakim 4: 397, kitab ta’bir mimpi:
Ibnu Abbas berkata: Aku bermimpi Rasulullah saw sebagaimana orang mimpi di siang hari, beliau memegang botol yang berisi darah. Kemudian aku bertanya kepada Rasulullah saw: Wahai Nabi Allah, apa maksud dalam mimpiku ini? Rasulullah saw menjawab: Continue reading

Advertisements

Mimpi Ummu Salamah tentang terbunuhnya Al-Husein (as)

Dalam Shahih Tirmidzi 2: 306, hadis ke 3771:
Sulami berkata: Pada suatu hari aku mendatangi Ummu Salamah ketika ia sedang menangis. Lalu aku bertanya: Mengapa engkau menangis? Ia menjawab: Aku bermimpi Rasulullah saw, kepala dan jenggotnya berlumuran tanah. Kemudian aku bertanya: Apa yang akan terjadi ya Rasulallah. Beliau bersabda: “Saksikan, Al-Husein akan terbunuh.”

Hadis ini dan yang semakna juga terdapat dalam: Continue reading

Nabi saw menjulurkan lidahnya pada Al-Husein (as), mencium mulut dan giginya

Dalam Dzakhair Al-Uqba, halaman 126:
Abu Hurairah berkata: Pada suatu hari Nabi saw menjulurkan lidahnya pada Al-Husein (as) lalu Al-Husein, yang masih kecil itu, senang melihat kemerahan lidah Nabi saw. Kemudian Uyaynah bin Badr berkata: Mengapa engkau melakukan hal ini? Demi Allah, aku juga punya anak kecil walaupun ia mendekatkan wajahnya padaku aku tidak melakukan hal seperti ini. Kemudian Rasulullah saw bersabda: Continue reading

Nabi saw melaknat orang yang menghalalkan terhadap ‘Itrahku apa telah yang diharamkan

Dalam Usdul Ghabah 4/107, hadis ke 3934:
Rasulullah saw bersabda: “Semoga Allah melaknat tujuh golongan manusia, dan doa semua nabi pasti diijabah: orang yang menambah kitab Allah, orang yang mendustakan takdir Allah, orang yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, orang yang menghalalkan terhadap ‘itrah (keturunan)ku apa yang telah diharamkan oleh Allah, meninggalkan sunnahku, mengutamakan untuk dirinya harta rampasan perang, mendekati penguasa untuk memuliakan orang yang dihinakan oleh Allah dan menghinakan orang yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla.” Continue reading

Perintah Nabi saw agar menolong Al-Husein (as)

Dalam Usdul Ghabah 1/123, hadis ke 246:
Asy’ats bin Sahim dari ayahnya bahwa ia mendengar Rasulullah saw bersabda: “Sungguh anakku ini (Al-Husein) akan terbunuh di suatu tempat di Irak, barangsiapa yang menjumpainya tolonglah dia.” Continue reading

Jibril memberitakan kepada Nabi saw tentang terbunuhnya Al-Husein (as) dan membawa tanah Karbala

Dalam Mustadrak Al-Hakim 3/176:
Ummul Fadhl binti Harits berkata bahwa ia datang kepada Rasulullah saw dan bertanya: Ya Rasulullah, tadi malam aku bermimpi yang menakutkan. Rasulullah saw bertanya: Continue reading

Husein dariku dan aku darinya

Dalam Shahih Tirmidzi 2/307, manaqib Al-Hasan dan Al-Husein (as):
Abu Ya’la bin Marrah berkata bahwa Rasulullah saw bersabda:

حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسيناً حسين سبط من الأسباط

“Husein dariku dan aku dari Husein, Allah mencintai orang yang mencintai Husein, Al-Husayn adalah salah seorang dari cucuku.” Continue reading