Nabi saw yang menamai Hasan, Husein dan Muhsin

Dalam Al-Adab Al-Mufrad, Bukhari, halaman 120, hadis ke 823:
Ali bin Abi Thalib (as) berkata: Ketika Al-Hasan lahir aku menamainya Harb, kemudian Nabi saw datang dan berkata: Perlihatkan kepadaku puteraku, apa yang kalian namakan padanya? Kami menjawab: Harb. Nabi saw berkata: namai dia Hasan. Ketika Al-Husein lahir, aku menamainya Harb. Kemudian Nabi saw datang dan berkata: Perlihatkan kepadaku puteraku, apa yang kalian namakan padanya? Kami menjawab: Harb. Beliau berkata: Namai dia Husein. Ketika anakku yang ketiga lahir aku menamainya Harb. Kemudian Nabi saw datang dan berkata: Perlihatkan kepadaku puteraku, apa yang kalian namakan padanya? Kami menjawab: Harb. Beliau berkata: Namai dia Muhsin. Kemudian Nabi saw bersabda: “Aku menamai mereka dengan nama-nama putera Harun: Syabar, Syubair dan Musybir.”

Hadis ini juga terdapat dalam:
1. Mustadrak Al-Hakim, jilid 3 halaman 165. Al-Hakim berkata: Hadis ini sanadnya shahih.
2. Musnad Ahmad bin Hanbal, jilid 1 halaman 98, hadis ke 771.
3. Sunan Al-Baihaqi, jilid 6 halaman 165, hadis ke 11926; jilid 7 halaman 63, hadis ke 13390.
4. Usdul Ghabah Ibnu Atsir, jilid 2 halaman 18, hadis ke 1165; jilid 4 halaman 308, hadis ke 4688.
5. Al-Isti’ab, Ibn Abd Al-Birr, jilid 1 halaman 139.
6. Kansul Ummal, jilid 6 halaman 221, hadis ke 34275 dan 34276.
7. Ash-Shaqa’iq Al-Muhriqah, Ibnu hajar, halaman 115, hadis ke 27.
8. Dzkhair Al-Uqba, halaman 120.
9. Al-Ishabah, Ibnu Hajar, jilid 8 halaman 117, hadis ke 603.
10. Majma’ Az-Zawaid Al-Haitsami, jilid 9 halaman 174.

Wassalam
Syamsuri Rifai
http://syamsuri149.wordpress.com
http://shalatdoa.blogspot.com
http://id-id.facebook.com/people/Syamsuri_Rifai/1071108775
Group Pecinta Keluarga Bahagia
http://www.facebook.com/group.php?gid=37020211895

Links Peringatan Asyura
Video dan Parade Asyura, musik2 duka Asyura + animasi, foto2 dan lukisan2 kreasi indah:
http://islampraktis.multiply.com
Film Kartun Perang di Karbala (13 seri):
http://ifadah2.multiply.com
Video Peringatan Asyura di berbagai negara: Indonesia, Malaysia, Amerika, Inggris, Jerman, Denmark, Canada, Belanda, Australia, Korea, Iran, dan lainnya:
http://hajinawawi.multiply.com

Advertisements

One Response

  1. […] Nabi saw yang menamai Hasan, Husein dan Muhsin […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: