Nabi saw memerangi orang yang memerangi Ahlul bait (sa)

Dalam Shahih At-Tirmidzi 2/319, bab 61, hadis ke 3870:
Zaid bin Arqam berkata bahwa Rasulullah saw bersabda kepada Ali, Fatimah, Al-Hasan dan Al-Husayn (sa):

أنا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم

“Aku memerangi orang yang kalian perangi, dan berdamai dengan orang yang kalian berdamai dengannya.”

Dzakhair Al-‘Uqba, halaman 25:
Rasulullah saw juga bersabda:

أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم

“Aku memerangi orang yang memerangi kalian, dan berdamai dengan orang yang berdamai dengan kalian.”

Dalam Musnad Ahmad 2/442, hadis ke 9405:
Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw memandang pada Ali, Fatimah, Al-Hasan dan Al-Husayn (sa), lalu bersabda:

أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم

“Aku memerangi orang yang memerangi kalian, dan berdamai dengan orang yang berdamai dengan kalian.”

Hadis-hadis tersebut dan yang semakna juga terdapat dalam:
1. Sunan Ibnu Majah, bab 11, hadis ke 145.
2. Mustadrak Al-Hakim, jilid 3 halaman 149, kitab ma’rifah shahabah.
3. Usdul Ghabah, Ibnu Atsir, jilid 5 halaman 523, hadis ke 2479.
4. Kanzul ummal, Al-Muttaqi Al-Hindi, jilid 6 halaman 216, bab Fadhail Ahlul bait (sa), hadis ke 34159, mengutip dari Ibnu Hibban. Jilid 7 halaman 107, bab Fadhail Ahlul bait (sa), hadis ke 37618, mengutip dari Ibnu Syaibah, At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, Ath-Thabrani, Al-Hakim dan Adh-Dhiya’ Al-Muqaddisi.
5. Majma’ Az-Zawaid, Al-Haitsami, jilid 9 halaman 169, bab Fadhail Ahlul bait (sa).
6. Ar-Riyadh An-Nadhrah, jilid 2 halaman 199, bab 3 Manaqib Ali bin Abi Thalib (sa).
7. Dzakhair Al-‘Uqba, halaman 23, bab Fadhail Ahlul bait (sa).
8. Ad-Durrul Mantsur, tentang surat Al-Ahzab: 33.

Wassalam
Syamsuri Rifai

Pesantren Alam Maya
Macam2 shalat sunnah, doa-doa pilihan, dan artikel2 Islami:
http://syamsuri149.wordpress.com
http://shalatdoa.blogspot.com
Amalan praktis, Doa2 harian dan bulanan:
http://islampraktis.wordpress.com
Tafsir tematik, Asbabun Nuzul, hadis2 pilihan, keutamaan surat2 Al-Qur’an:
https://tafsirtematis.wordpress.com
Amalan Praktis, Adab2 dan doa2 haji dan umroh, serta artikel2 tentangnya:
http://almushthafa.blogspot.com

Milis:
http://groups.google.com/group/keluarga-bahagia
http://groups.yahoo.com/group/Shalat-Doa
http://groups.google.co.id/group/feng-shui-islami

Jaringan Pendukung:
http://syamsuri149.multiply.com
http://profiles.friendster.com/syamrifai
Mari kita perluas jaringan dan persahabatan:
http://id-id.facebook.com/people/Syamsuri_Rifai/1071108775

Advertisements

One Response

  1. […] “Aku memerangi orang yang memerangi kalian (Ahlul bait), dan berdamai dengan orang yang berdamai dengan kalian.” (Musnad Ahmad 2: 442, hadis ke 9405) Sumber: https://tafsirtematis.wordpress.com/2008/11/13/nabi-saw-memerangi-orang-yang-memerangi-ahlul-bait-sa/ […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: